„W kursach zmiennych najbardziej widać efekt różnic kursowych, bo z plus 6 proc. W Formula Systems zrobiło się minus 6 proc. To naprawdę waży, znika nam miliard z całego backlog-u z powodu różnic kursowych. To pokazuje, jak wielki wpływ w naszej grupie mają różnice kursowe, chociaż nie powinno to dziwić, ponieważ 90 proc. Przychodu pochodzi z rynków zagranicznych” – powiedział Marek Panek, wiceprezes grupy Asseco.

  1. Grupa Asseco może zanotować na koniec 2023 roku jeden z najwyższych wyników netto w swojej historii – poinformował prezes Asseco Adam Góral.
  2. Dla rynku istotne jest, że mamy backlog, ale gdy patrzymy na naszych kolegów w pionach i spółkach, to najważniejsze jest skuteczne przeprowadzenie tych wdrożeń” – powiedział wiceprezes Asseco Poland Artur Wiza podczas webinaru Comparic.
  3. Karolina Pajączkowska brała udział w licznych konkursach piękności.
  4. Chce, aby te projekty skutecznie przeprowadzić i zbudować nowe rozwiązania oraz je promować na rynku.

Terminale paliw Grupy ORLEN zasilane OZE

“Z naszych obserwacji wynika, że koszty pracy w Polsce ciągle rosną. W grupie Asseco wynagrodzenia stanowią 80 proc. kosztów” – dodała. Koszty pracy w Polsce ciągle rosną, w grupie Asseco wynagrodzenia stanowią 80 proc. Całości kosztów – poinformowała w rozmowie z PAP Biznes wiceprezes Karolina Rzońca-Bajorek. Skala inwestycji Asseco będzie podobna, jak do tej pory. Asseco podało, że w wynikach działalności w Izraelu w czwartym kwartale pojawi się efekt wojny Izraela z Hamasem, gdyż około 8 proc. Zatrudnionych w spółkach z grupy Asseco w Izraelu zostało zaciągniętych do wojska.

Mariusz Zarzycki członkiem zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialnym za technologię

Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły w tym okresie o 12 proc. “W tym roku kursy walutowe działają w drugą stronę, mamy też dług, który będzie generował koszty odsetkowe w wysokości mln zł kwartalnie, nie ma zdarzeń jednorazowych” – powiedziała Rzońca-Bajorek. Akcji prezes Asseco Poland, nieszczególnie zresztą wierzy w sprzedaż akcji skupionych przez spółkę.

Asseco – kontynuacja stabilnego rozwoju i dobre wyniki finansowe

Do Zarządu Asseco Poland na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych została powołana Karolina Rzońca-Bajorek, dotychczasowa Dyrektor Pionu Finansowego Grupy Asseco. Polski segment Asseco pokazał sprzedaż wyższą o 13 proc. W 2023 r., podczas gdy za granicą nastąpił spadek obrotów.

Zamów publikacje ITwiz bez pośredników

Zanotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu i silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam stabilnie się rozwijać. W ujęciu non-IFRS nasz zysk operacyjny wzrósł o 17%, a zysk netto non-IFRS o 8%. Niższa dynamika wzrostu zysku netto non-IFRS vs. zysku operacyjnego non-IFRS wynika z naszego miksu sprzedaży i bardziej dynamicznego wzrostu miejsc, w których nie konsolidujemy 100% wyniku netto, czyli głównie spółek z Grupy Formula Systems. Zysk operacyjny non-IFRS segmentu Asseco Poland, który jest konsolidowany na poziomie netto praktycznie w całości, i w przypadku którego nie występuje efekt różnic kursowych, zwiększył się o 2%. Postrzegamy te wzrosty jako duży sukces w tak turbulentnym otoczeniu – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy. Nie zwalniamy jednak tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2022 rok – dodaje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland. Przychody ze sprzedaży Grupy Asseco przekroczyły 8,5 mld zł, co oznacza wzrost o 3 proc.

W.G Partners dynamicznie zwiększa sprzedaż domów modułowych w I kwartale 2024…

Grupa realizowała swoją strategię geograficznej, produktowej i sektorowej dywersyfikacji biznesu,  dzięki czemu zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. W I półroczu 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Adamant finanse Forex Broker-przegląd i informacje Adamant finanse Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy. Specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne.

Konferencja ma na celu podsumowanie bilansu obecności Polski w jednolitym rynku na tle znaczenia tego projektu dla całej UE oraz dalszych wyzwań dla jego rozwoju. „Wydaje się, że będziemy mieć tutaj spójne podejście, takie o którym informujemy cały rynek. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej inwestycji i widzimy sens w kontynuowaniu współpracy. W związku z tym odpowiedź na pytanie o sprzedaż brzmi – nie” – zaznaczyła wiceprezes Asseco Poland. „Jego zmienność, środowisko inflacyjne i drogi pieniądz. Patrząc z mojej finansowej perspektywy, są to trzy wyzwania, które dotyczą każdego biznesu i kraju.

Asseco Enterprise Solutions to holding, należący do grupy Asseco, skupiający rozwiązania ERP. To jeden ze strategicznych obszarów, z którym grupa wiąże duże plany rozwojowe. Powołano More Trouble for Boeing nową wiceprezes Asseco Poland ds. Dotychczasowy wiceprezes obejmie ważną rolę w grupie. Urodziła się ona w grudniu 1991 roku, co oznacza, że w 2022 roku będzie świętować 31.

Zbliża się za to do decyzji w sprawie skupionych za kredyt akcji, co będzie nie bez znaczenia dla wyceny pozostałych walorów. „Nie ma żadnych zmian jeśli chodzi o proporcje. Wszystkie sektory od lat wykazują wzrosty przychodów” – powiedział Marek Panek. Średnie zatrudnienie w grupie wzrosło w pierwszych sześciu miesiącach tego roku o 4 proc.

Piotr Bogusz, analityk Erste Securities Polska, mówi, że po ewentualnym umorzeniu należałoby przeliczyć wyceny Asseco Poland tak, by uwzględniały mniejszą liczbę akcji. Jeszcze przed ich skupem wycenił jedną na 89 zł. Przed wydaniem nowej rekomendacji nie chce jednak szacować ich obecnej wartości uwzględniającej ewentualne umorzenie skupionego pakietu. Mimo sutej dywidendy spółka raczej nie planuje rolowania miliardowego kredytu.

Zysk operacyjny po półroczu wyniósł 793 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 231 mln zł. Prezes podkreśla, że nie zmienia tego fakt, iż w roku 2022 zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosił niemal 502,3 mln zł, a w roku Walutą, podatkami i obywatelstwem 2023 – 482,8 mln zł. Nie widzi też problemu w tym, że o 5 proc. Spadły przychody izraelskiej spółki Formula Systems będącej głównym źródłem przychodów grupy. Ujawnia, że w związku z atakiem palestyńskich terrorystów na Izrael w październiku 2023 r. Pracowników izraelskiej spółki (600 już wróciło do pracy).